Seattle Seaplane Tour - tomlyden
Joyce Inspecting the Aircraft

Joyce Inspecting the Aircraft

Seattle Sept 2012