Seattle Seaplane Tour - tomlyden
Heading to Lake Washington.

Heading to Lake Washington.